Personale

Nedenfor kan du se hvilke fag personalet på UNX underviser i.

Hilde Corneliussen underviser i matematik, fysik/kemi og science.

Mette Kirkegaard underviser i dansk, engelsk, psykologi og samfundsfag

Thomas Stenholdt underviser i tysk.

Tim Bay Andersen underviser i E-Sport.

Jannie Søballe Amdisen underviser i Spansk

Vidar Lyrstrand underviser i Idræt

Katinka Fischer-Nielsen underviser i Kunst

Peter Krogh underviser i dansk, engelsk og medie. Er også redaktør på hjemmesiden.