Opgave (OSO)

Du arbejder i en uge med din Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som består af en rapport, et produkt og en afsluttende fremlæggelse.

Opgaven er individuel, men hvis der er sammenfald med uddannelsesønsker i to uddannelsesplaner, er det tilladt at være to personer om opgaven - men det er ikke sikkert, at det er en fordel!

Hensigten med opgaven er at give dig mulighed at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager udgangspunkt i dine nuværende tanker omkring dit fremtidige uddannelsesvalg og din uddannelsesplan og aktiviteter, der knytter sig hertil, f.eks. erhvervspraktik, uddannelsesbesøg, kammerater og familie.

Emnet skal have relation til din uddannelsesplan. Selvom du ikke har besluttet dig for et endeligt uddannelsesforløb endnu, skal du alligevel vælge et emne, som på en eller anden måde drejer sig om uddannelse, som du er særligt interesseret i. Dit emnevalg giver dig derfor også mulighed for at undersøge, om det er noget for dig.

Du skal aflevere og have godkendt din problemformulering inden OSO-ugen.

Du kan eventuelt tage udgangspunkt i følgende spørgsmål, når du skal skrive din begrundelse:

 • Hvorfor har jeg valgt at beskæftige mig med det valgte emne?
 • Hvad vil jeg?
 • Hvad vil jeg gerne undersøge?
 • Hvad vil jeg gerne have svar på?
 • Hvordan hænger emnet sammen med mig?

I forbindelse med problemformuleringen skal du lave en disposition over opgaven. Dvs. en række spørgsmål eller punkter, som du har tænkt dig at få svar på, eller arbejde med i opgaven. Man kan derfor også kalde dem arbejdsspørgsmål.

Der er mange muligheder og mange måder at stille spørgsmål på.

 • Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen?
 • Hvordan får jeg denne uddannelse – dette job?

Eller et andet spørgsmål, der passer til det, du vil undersøge. F.eks. kan du:

 • beskrive uddannelsesvejene.
 • beskrive selv uddannelsen.
 • beskrive uddannelsesstedet.
 • beskrive hvilke andre uddannelser der åbner sig for dig gennem denne uddannelse: Hvilke af disse kunne være aktuelle for dig? Og hvilke uddannelsesmuligheder lukker du, når du vælger en bestemt retning?
 • beskrive livsformen under uddannelsen.

Du kan også vælge at arbejde med et eller flere af følgende punkter:

 • Hvilke ønsker, forventninger og krav har du til dit kommende uddannelsessted?
 • Hvad skal der til, for at netop du trives på et uddannelsessted eller arbejdsplads?
 • Arbejdsmiljøet inden for dette fagområde – er der særlige risici?
 • Den historiske udvikling i dette jobområde
 • Hvordan ser dette jobområde ud om f.eks. 10 år?
 • Hvordan er dine muligheder for at gøre karriere og/eller videreuddanne dig inden for dette fagområde?
 • Overvejelser over familieliv, arbejdsliv og fritidsliv ved dette arbejdsområde
 • Hvis der er et specifikt fagligt område inden for uddannelsen eller erhvervet, som du gerne vil vide mere om.

Vær opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at opliste en række beskrivelser, du skal også vurdere dem, f.eks. i relation til dig selv eller i relation til samfundet.

Du kan bl.a. få viden ved at:

 • læse brochuremateriale.
 • kontakte uddannelsessteder.
 • kontakte unge der er i gang med uddannelsen eller folk der har uddannelsen.
 • kontakte UU-vejlederen på din skole.
 • kontakte studievejlederen på ungdomsuddannelsen.
 • læse jobannoncer, kontakte firmaer/personalechefer og undersøge annoncens krav.
 • læse diverse hjemmesider.

Du skal lave et produkt (eller flere), der indeholder en eller flere udtryksformer. Produktet skal afspejle hvad du er kommet frem til i din opgave. Det skal være noget, du selv har produceret og det skal indgå i fremlæggelsen.

Eksempler på produkter kan f.eks. være:

 • fotoserie
 • video
 • hjemmeside
 • skuespil
 • avis
 • billeder
 • fysikforsøg
 • modeller
 • PowerPoint
 • mad
 • tøj
 • musik
 • udstilling
 • brochure
 • et interview
 • et digt
 • en novelle
 • tabeller
 • grafiske oversigter

og meget mere ...

Din rapport skal indeholde:

 1. Forside med et flot og indbydende layout
 2. Indholdsfortegnelse med afsnit og sideangivelse
 3. Begrundelse for emnevalg - uddannelse, erhverv eller en særlig problemstilling der knytter sig til området
 4. Problemformulering med dine ordnede og sorterede spørgsmål
 5. Hoveddelen, hvor du besvarer de opstillede spørgsmål samt din uddannelsesplan.
 6. Afslutning, hvor du samler trådene, kommer med din egen mening og laver den endelige konklusion på dit arbejde.
 7. Evaluering/logbog, hvor du vurderer egen arbejdsindsats og udbyttet af dit arbejde.
 8. Endelig en kildeliste med den litteratur og det materiale du har arbejdet med.

Det er tilladt at arbejde hjemme (eller andetsteds) i OSO-ugen. Men du skal være opmærksom på, at du så har en særlig opgave i at dokumentere, hvad du har tænkt dig at lave, og hvad du så faktisk har fået lavet.

Din OSO-karakter vurderes ud fra følgende fire overordnede punkter: 

 • Emne og indhold i forhold til din uddannelsesplan
 • Valg og brug af arbejdsmetoder og undersøgelsesformer
 • Valg og brug af kilder og materialer
 • Sammenhængen mellem indhold, produkt og fremlæggelse

Der bedømmes ud fra en samlet helhed.