UU-vejledning

Her finder du vejledningsaktiviteter, kontortider og kontaktoplysninger til UU-vejlederen.

I forbindelse med overgangen fra 10. klasse til en ungdomsuddannelse eller arbejde skal du udarbejde en uddannelsesplan i samarbejde med dine forældre, lærerne og UU-vejlederen. Den justeres løbende, indtil du forlader 10. klasse, og den vil danne baggrund for samtaler med vejlederen. I uddannelsesplanen skal det fremgå, hvilke mål du har efter 10. klasse.

Uddannelsesplanen følger dig på den ungdomsuddannelse, du vælger. Inden endelig ansøgning til ungdomsuddannelsen, skal der foretages en uddannelsesparathedsvurdering. Dette sker mellem skolen, vejlederen og dine forældre.

Du skal i løbet af 10. klasse lave en obligatorisk selvvalgt opgave, hvor du skal arbejde med et emne, der tager udgangspunkt i din uddannelsesplan.

Arbejdet kan foregå i grupper, HVIS der er sammenhæng i jeres uddannelsesplaner. Arbejdet skal afsluttes med et konkret produkt og du får en skriftlig udtalelse og/eller en karakter sammen med dit prøvebevis.

I forbindelse med udarbejdelsen af din uddannelsesplan har du og dine forældre mulighed for at kontakte din UU-vejleder for at få hjælp.

UU-Vejleder: 

Ulrich Bjørn Reimann

Ulrich Bjørn Reimann

Telefon: 2490 0570
E-mail: ulrich.bjorn.reimann@randers.dk
Træffes bedst tirsdage, onsdage og torsdage - eller efter aftale.