Forventninger og regler

Her kan du læse om vores regler og de forventninger, vi har til dig, der går i eller gerne vil starte på UNX.

Forventninger

Fra lærerside lægger vi op til:

 • at sikre dig et højt fagligt niveau.
 • engagerede lærere der kan lide at undervise og være sammen med unge.
 • et godt arbejdsmiljø.
 • stor grad af selvstændighed.
 • åbenhed.
 • elevdemokrati og medindflydelse.

Derfor forventer vi, at du:

 • har lyst til at lære noget.
 • vil engagere dig i 10. klasseåret og i centret.
 • vil være med til at opbygge et attraktivt ungdomsmiljø.
 • har lyst til at prøve selv af.
 • har lyst til at gå i dialog.
 • tør have en mening.
 • vil være ansvarlig.
 • er parat til at ville tingene seriøst.
 • er åben over for andres meninger.
 • overholder de regler, der er ufravigelige fra lærerside.
 • er indstillet på at give dit bidrag til et godt år i 10. klasse.
 • er indstillet på at prioritere skolen højere end fritidsarbejdet.

Regler

Vi har ganske få, men vigtige regler:

 • at du ikke har mobiltelefonen tændt i undervisningstiden, udover når denne fra lærerside ønskes inddraget.
 • at du ikke spiser m.v. i timerne.
 • at det, naturligvis, ikke er tilladt for dig at drikke alkohol i skoletiden og i andre undervisningssituationer, f.eks. rejser og ture.
 • at du ikke ryger i skoletiden.
 • at du er hensynsfuld over for andre.

Hvis reglerne ikke overholdes

Hvis du ikke overholder skolens regler for orden og samvær, som gælder overalt, hvor du er med som elev på UNX, vil du blive stillet over for konsekvenser.

Det er lærernes opgave gennem samtaler med dig og dine forældre at forsøge at få rettet op på en eventuel ”uheldig” situation.

Hvis det, du har foretaget dig, af skolen opfattes som noget groft, kan du bortvises i en uge. I så fald vil du og dine forældre blive indkaldt til et møde på skolen.

I ganske særlige tilfælde kan det forekomme, at lærerne og skolen finder, at et fortsat samarbejde er umuligt. I sådanne tilfælde kan det komme på tale at udskrive dig fra UNX.

I så fald vil du og dine forældre blive indkaldt til en samtale med ledelsen og skolevejlederen for at drøfte situationen med henblik på at finde den bedste løsning for dig.

Skolen har pligt til at sørge for, at du i så fald overflyttes til ”en anden uddannelses- eller beskæftigelsesforanstaltning”.