Linjefag

På denne side kan du se hvilke linjefag du kan vælge i skoleåret 2024/2025.

I 10. klasse skal du have mindst 28 lektioner pr. uge. Udover de obligatoriske fag (dansk, matematik, engelsk og samfundsfag) kan du vælge tysk, fysik/kemi, fransk og spansk. Vælger du ingen af tilbudsfagene så skal du have lektiecafé.

Linjefag:

E-SPORTVi vil, blandt andet arbejde med at styrke dine kompetencer inden for stresshåndtering, overblik, sundhed, kommunikation, strategi, kontekstanalyse, præstationsoptimering og basal programmering. Fysisk træning er også et naturligt og vigtigt element på E-Sport Linjen! Undervisningen vil være bygget op om forskellige temaer der dækker de ovenstående elementer.

IDRÆT - Mulighed for at afprøve og flytte grænser. Prøve traditionelle og alternative idrætsaktiviteter. Inddragelse af professionelle instruktører. Kost, motion - og bedre form! Overnatningsture i det fri.

PSYKOLOGI - Grundlæggende psykologi og fordybelse i mennesket. Vi arbejder med etik og diskussion. Vi bruger os selv og bliver klogere på mennesket.

KUNST - Vi giver dig muligheden for at udvikle din lyst til at skabe og sætte aftryk. Skabende proces af farver, symboler og mønstre. Grundlæggende tegning, farvelære og kunsthistorie. Bæredygtigt design. Besøg på kunstmuseer. 

MEDIE - Vi arbejder med alt hvad der er digitalt. Netetik og teknologiforståelse. Der vil ligeledes være mulighed for, at kreere sine egne små filmproduktioner.

SCIENCE - Vi arbejder med naturvidenskab i en række fag og fagområder der ligger ud over 10. klasses normale arbejdsområder. Bioteknologi og biologisk produktion. Kemi/fysik - arbejde på et videnskabeligt grundlag, opstille hypoteser og afprøve disse.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag samt de linjetimer, der følger den linje, du har valgt. Derudover er der valgfag (tysk, fysik/kemi, fransk spansk og lektiecafe)

  • Dansk, 7 lektioner
  • Matematik, 6 lektioner
  • Engelsk, 4 lektioner
  • Samfundsfag, 4 lektioner
  • Tysk, 4 lektioner (valgfag)
  • Fysik/kemi, 2 lektioner (valgfag)
  • Fransk, 2 lektioner (valgfag)
  • Spansk, 2 lektioner (valgfag)
  • Linjefag, 6 lektioner